Kredyt inwestycyjny

Zadzwoń i umów sie na spotkanie z naszym doradcą

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt Inwestycyjny​ ​

przeznaczony na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę​ przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości ​ majątku trwałego​ , jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie ​ udziałów​ w ​ przedsiębiorstwach​ lub długoterminowych ​ papierów wartościowych​ . Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w całości. Kredyt inwestycyjny może także być wypłacany w transzach lub mieć formę​ ​ linii kredytowej​ .​ W pierwszym przypadku uruchomienie kolejnych transz jest zwykle uwarunkowane spełnieniem zobowiązań umownych. W drugim przypadku – linii kredytowej – umowa kredytowa nie precyzuje obowiązujących terminów i kwot wypłat środków. Kredyt inwestycyjny może mieć charakter kredytu krótko-, średnio- lub długoterminowego.

Kredyt na Bieżącą Działalność

przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności ​ przedsiębiorstwa​ , na przykład pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia itp. Kredyty na bieżącą działalność pozwalają przedsiębiorstwu zapewnić ​ płynność finansową​ – czyli umożliwiają regulowanie bieżących zobowiązań​ przy braku gotówki, która jest zamrożona np. w ​ należnościach​ od dłużników. Przedmiotem kredytu mogą być wszystkie gospodarczo uzasadnione i udokumentowane nakłady związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Forma kredytu udzielanego przedsiębiorcom na bieżącą działalność uzależniona jest m.in. od: celu kredytu, jego przeznaczenia
sytuacji finansowej kredytobiorcy rodzaju i rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej dotychczasowej współpracy z Bankiem posiadania rachunku bieżącego w Banku.

Adres

54-001 Wrocław

ul. Stanisławowska 47

Telefon

tel. 727 936 256

 

Biuro czynne

Pon. – Piąt.:  08.00 – 20.00

Sobota: 09.00 – 16.00

Co to jest kredyt inwestycyjny?

Ten rodzaj zobowiązania to jeden z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców kredytów. Oprócz kredytu inwestycyjnego właściciele firm mają do wyboru takie produkty, jak kredyt obrotowy czy kredyt gotówkowy. Ten ostatni najlepiej wybierać za pomocą rankingu kredytów gotówkowych. To zobowiązanie, które przedsiębiorstwo zaciąga po to, żeby opłacić nowe inwestycje w firmie – te, które mają zwiększyć lub utrzymać majątek przedsiębiorstwa na obecnym poziomie.

Kwota kredytu zależy od kilku czynników: zdolności finansowej firmy, ryzyka, jakie podejmie bank oferując danej instytucji wsparcie oraz obrotu przedsiębiorstwa. Żeby otrzymać kredyt inwestycyjny, firma zazwyczaj musi posiadać 20 – 30 proc. wkładu własnego. Dokładna stawka zależy od wymagań banku. Są banki, które oferują kredyt na 90 proc. wartości inwestycji, jednak zwykle ich oferty są droższe niż tych instytucji, które wymagają większego wkładu.

Kredyt inwestycyjny może zostać przyznany nawet na okres 20 lat.

To kredyt długoterminowy – czyli taki, który bierze się na okres powyżej trzech lat (co nie oznacza, że nie można go spłacić wcześniej). Pozostałe rodzaje kredytów ze względu na czas ich spłacania na kredyty krótkoterminowe (do 1. roku) oraz średnioterminowe (od roku do trzech lat). Czas trwania zobowiązania nazywamy okresem zapadalności.

Na co można dostać kredyt inwestycyjny?

Pożyczkę dla firm można przeznaczyć na tzw. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz nabycie udziałów i papierów wartościowych.

Co można zaliczyć do środków trwałych?

Maszyny i urządzenia wykorzystywane przez firmę do produkcji towaru,
środki transportu,
nieruchomości należące do firmy,
inne przedmioty, które są niezbędne do świadczenia towarów lub usług przez dane przedsiębiorstwo.
Wartości niematerialne z kolei to różnego rodzaju patenty, licencje czy prawa autorskie. Można na nie wziąć kredyt inwestycyjny, ponieważ po prostu podlegają wycenie i mogą być przedmiotem obrotu firmy. A co z papierami wartościowymi? Dzięki kredytowi dla firm można kupić udziały w innych przedsiębiorstwach czy obligacje.

Co ważne, niektóre banki udzielają możliwości wzięcia kredytu inwestycyjnego na inny kredyt inwestycyjny.

Jak pozyskać kredyt inwestycyjny dla firm?

Dodatkowy kapitał to dla przedsiębiorstwa możliwość rozwoju, jednak nie każda firma dysponuje wolnymi środkami na nowe inwestycje. Odpowiedzią jest właśnie kredyt inwestycyjny. Jak go pozyskać? Wbrew pozorom to nieskomplikowany proces, który przypomina zaciąganie zwykłego kredytu hipotecznego. Różnica tkwi w wymaganych przez bank dokumentach oraz warunkach, jakie trzeba spełnić.

Do wnioskowania o kredyt inwestycyjny przedsiębiorca musi się przygotować. Przede wszystkim jeszcze przed kontaktem z bankiem i wyborem oferty powinien porozmawiać z doradcą finansowym, który oceni ryzyko i opłacalność inwestycji. Następnie należy przygotować wszystkie wymagane dokumenty (bank zawsze zaznacza, czego potrzebuje – ale zawsze są to dokumenty potwierdzające dochody) oraz biznesplan.

Biznesplan to dokument, który ma udowodnić bankowi, że dana inwestycja się opłaci, w związku z tym przedsiębiorca będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Jeśli biznesplan będzie zawierał błędy merytoryczne bądź już na starcie pokaże, że inwestycja jest nieopłacalna – wtedy firma nie ma szans na kredyt inwestycyjny.

Kto może wziąć kredyt ?

Nowo powstałe przedsiębiorstwa,
firmy, które są na rynku od określonego czasu,
osoby fizyczne.
Nie tylko kredyt inwestycyjny – inne możliwości dla firm
Kredyt inwestycyjny to jeden z trzech głównych kredytowych produktów bankowych dostępnych dla firm. Pozostałe to:

linia kredytowa,
kredyt obrotowy.

Główną różnicą między kredytem inwestycyjnym a kredytem obrotowym jest cel, na jaki można pożyczyć środki finansowe. Pieniądze z “obrotówki” można przeznaczyć tylko na bieżące wydatki (zakup materiałów, pensje dla pracowników) istniejącej już na rynku (minimum 12 miesięcy) firmy. Z kolei pieniądze z kredytu inwestycyjnego można przeznaczyć na sfinansowanie majątku trwałego. Ten produkt jest dostępny dla firm, które dopiero powstają.

Linia kredytowa to produkt, który inaczej nazywa się po prostu kredytem odnawialnym (kredytem w rachunku bankowym). Klient wraz z bankiem ustala maksymalną kwotę, na jaką mógłby się zadłużyć i to właśnie staje się jego limitem w rachunku. Limit jest stale dostępny (aż do wykorzystania) – klient korzysta z przyznanych pieniędzy, kiedy tego potrzebuje. Przyznane środki (po spłaceniu długu) można wykorzystywać wielokrotnie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu inwestycyjnego?

Kredyt dla firmy to zobowiązanie, które przedsiębiorca będzie spłacał latami. M.in. z tego powodu powinien dokładnie poznać warunki kredytu, który chce zaciągnąć. Istnieją elementy, których obecność i koszt zawsze muszą zostać sprawdzone. To m.in.:

oprocentowanie kredytu (stawka WIBOR, marża),
prowizja i ubezpieczenie kredytu,
opłata za rozpatrzenie wniosku (czasami wynosi nawet 1000 zł i jeśli bank jej wymaga, to trzeba ją zapłacić nawet wtedy, kiedy decyzja jest negatywna),
opłata za przyznanie kredytu bądź jego uruchomienie.
Niektóre z tych opłat są stałe, a niektóre jednorazowe. Nie w każdym banku pojawią się takie same opłaty – np. nie każda instytucja pobiera pieniądze za rozpatrzenie wniosku.
Marża podlega negocjacji. Świadomy klient może w ten sposób wynegocjować niższe koszty kredytu. Wysokość marży obliczana jest przez banki za pomocą wyznaczenia poziomu ryzyka udzielenia kredytu oraz sytuacji finansowej przedsiębiorcy.

To, co jeszcze jest ważne dla kredytobiorcy to:

warunki spłaty kredytu,
czas rozpatrzenia wniosku,
zabezpieczenie kredytu – czy jest wymagane i jakie są jego dopuszczalne formy,
maksymalna wysokość finansowania inwestycji,
klauzule abuzywne – czyli sprawdzenie, czy umowa nie zawiera tzw. klauzul niedozwolonych – stworzonych w umowie niezgodnie z obowiązującym prawem,
możliwość wcześniejszej spłaty kredytu – czy istnieje i jakie są jej konsekwencje.
Kredyt inwestycyjny – najważniejsze informacje
Nie masz czasu uważnie przeczytać całego tekstu? Nie szkodzi. Przygotowaliśmy dla Ciebie szybki przegląd informacji o kredycie inwestycyjnym. W podsumowaniu znajdziesz wiedzę o tym, czym jest ten rodzaj kredytu dla firm i jak go zdobyć, a kiedy lepiej zdecydować się na inny produkt bankowy.

Kredyt inwestycyjny – wszystko, co powinieneś wiedzieć:

Kredyt ten może zostać przyznany na okres od roku do nawet 20 lat.
Zazwyczaj jest to kredyt długoterminowy.
Koszt kredytu zależy od wkłady własnego przedsiębiorstwa, ryzyka podejmowanego przez bank oraz samej inwestycji.
Kredyt inwestycyjny można spłacić wcześniej, dokonując nadpłaty – jednak wiążą się z tym dodatkowe koszty za wcześniejszą spłatę kredytu.
Wymagany wkład własny to 20-30 proc. Niektóre banki oferują finansowanie 90 proc. inwestycji, ale zwykle jest to zabezpieczone dodatkowymi kosztami dla klienta.
Kredyt inwestycyjny przyznawany jest na wszelkiego rodzaju inwestycje w firmie – środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz nabycie udziałów i papierów wartościowych.
Ten rodzaj kredytu może być przyznany firmie, która jeszcze nie rozpoczęła swojej działalności – może być więc przyznany na inwestycję, jaką jest “rozruszanie” firmy, jeśli biznesplan jest dobrze przygotowany.
Kredyt inwestycyjny mogą wziąć nowopowstałe przedsiębiorstwa, długo działające firmy oraz osoby fizyczne.
W kredycie inwestycyjnym (w wybranych ofertach bankowych) klient może wybrać sposób spłaty – raty równe, raty malejące lub raty balonowe.
Kredyt inwestycyjny może zostać wzięty na poszerzenie działalności przedsiębiorstwa lub całkowitą zmianę jego profilu.
Koszty pożyczki (czy kredytu) mogą zostać w wpisane koszt działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy często decydują się na pożyczkę na działalność gospodarczą.

Zanim jednak podejmie się decyzję o kredycie lub pożyczce, warto sprawdzić, czy na daną inwestycję nie wystarczy np. leasing – to rozwiązanie sprawdzi się w przypadku, kiedy inwestycją dla przedsiębiorstwa są nowe samochody, a jest o wiele tańsze. Wybór rozwiązania finansowania kapitału zależy zawsze od przedsiębiorcy.

Translate »