Kredyt Obrotowy

Zadzwoń i umów sie z doradcą

Kredyt Obrotowy

Zadzwoń i umów sie z doradcą 

Kredyt Obrotowy

  • Twoja firma dynamicznie się rozwija i brakuje jej środków finansowych na dalszy rozwój?
  • Zatory płatnicze powodują iż Twoje przedsiębiorstwo traci płynność finansową?
  • Nieterminowe płatności Twoich kontrahentów powodują iż brakuje Ci środków na zaspokojenie wierzycieli?
  • Prowadzisz działalność sezonową i co ciężko utrzymać Ci płynność finansową?
  • Twoje przedsiębiorstwo ma przejściowe problemy finansowe lub tracisz zyski?
  • Nie odpowiadają Ci sztywne raty kredytu gotówkowego i chcesz sam decydować o spłacie kredytu?
  • Cenisz sobie niezależność i swobodę dysponowania dostępnym kredytem?
  • Potrzebujesz szybko sfinalizować transakcję kredytową bez zbędnych formalności?
  • Jesteś w nagłej potrzebie i szukasz dodatkowej gotówki dla swojej firmy ?

 

Znajdziemy najlepszą formę finansowania dla Twojej Firmy!!

Kredyt obrotowy​ ​ – jest zwykle udzielane na okres krótszy niż rok, co pozwala je zaklasyfikować do kredytów krótkoterminowych. Jednak udziela się także kredytów obrotowych finansujących działalność eksploatacyjną w okresie dłuższym, np. kredyty na zapasy sezonowe. Kredyty  mogą być udostępnione zarówno w ​ rachunku bieżącym​ , jak i w ​ rachunku kredytowym​ .

Środki finansowe pozyskane z kredytu  można przeznaczyć na dowolny cel – np. na zakup surowców, towarów, nowego sprzętu, czy spłatę zobowiązań. Dla wielu firm, których cechuje sezonowość osiągania dochodów lub długi czas oczekiwania na należności od kontrahentów, kredyt obrotowy może być skutecznym sposobem na zapewnienie płynności finansowej.

Wielu przedsiębiorców korzysta z obrotówek do realizowania celów biznesowych związanych z inwestycjami czy ekspansją na nowe rynki zbytu. Wypłaty obrotówek zwykle nie mają harmonogramów, lecz są realizowane w ramach dostępnego limitu na życzenie ​ kredytobiorcy​ . Nie posiadają one również harmonogramów spłat; zwykle bank wymaga, by kredytobiorca spłacił całą kwotę kapitału do daty zapadalności kredytu. Możliwe są także umowy, w których bank wymaga od kredytobiorcy spłaty minimalnej ustalonej kwoty częściej, np. co miesiąc.

Kredyt obrotowy dla firm to idealne rozwiązanie dla firm, które aktywnie działają na rynku, ponieważ jego zadaniem jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Mając na uwadze, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga od nas wiele energii, międzyinnymi, aby nasza firma dobrze funkcjonowała.

Adres

54-001 Wrocław

ul. Stanisławowska 47

Telefon

tel. 727 936 256

 

Biuro czynne

Pon. – Piąt.:  08.00 – 20.00

Sobota: 09.00 – 16.00

Dlaczego i kiedy wybrać kredyt obrotowy dla firm?

można porównać przede wszystkim do kredytu bez wskazywania celu, ponieważ środki finansowe firma ma prawo przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Środki kredytowe firma może przeznaczyć na spłatę bieżących zobowiązań, takich jak zakup towarów, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników lub opłacenie faktur.

Godnym uwagi kredytu dla firm są elastyczne warunki kredytowania, ponieważ wnioskowane środki kredytowe wypłacane mogą być jednorazowo bądź w transzach. Ze względu na dostosowanie do potrzeb kredytobiorcy harmonogram spłaty kredytu jest ustalany indywidualnie

Jak udostępnia bank kredyt obrotowy dla firmy?

Przede wszystkim kredyt obrotowy dla firmy udostępniany jest w dwóch wariantach, mianowicie w rachunku bieżącym lub jako kredyt na rachunku kredytowym. Kredyt w rachunku bieżącym ustalany jest na zasadzie linii kredytowej, która jest dostępna dla firmy przez określony czas.

Kredyt na rachunku kredytowym udzielany jest na podstawie przedstawionego biznesplanu, w którym powinniśmy wskazać cel kredytowania. Natomiast splata kredytu odbywa się, jednorazowo lub w transzach ustalonych przez bank kredytujący.

Jakie są warunki udzielonego kredytu obrotowego?

Dobierany jest przede wszystkim do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy. Bank każdorazowo ocenia zdolność finansową przedsiębiorstwa, ponieważ na tej podstawie określa wysokość wypłaconych środków kredytowych.

Kredyt obrotowy dla firm wymaga przedstawienie zabezpieczenia, którym może być na przykład nieruchomość należąca do firmy bądź weksel in blanco.

Translate »