Poprawa scoringu BIK

Zadzwoń pod poniższy numer

Poprawa scoringu BIK

Poprawa scoringu Bik
Historia kredytowa to wszystkie dane zgromadzone w BIK na temat Twoich kredytów – tych, które aktualnie posiadasz oraz te które zostały spłacone, a także te które zostały przez Ciebie poręczone. Najważniejszą sprawą jest spłacanie zobowiązań terminowo. Jeśli płacisz wszytko na czas wówczas historie kredytową masz prawidłową.
Twoje dane są przesyłane do BIK za każdym razem, kiedy starasz się o jakiś produkt kredytowy w banku lub innej instytucji finansowej współpracującej z BIK. Już po udzieleniu kredytu dane są przetwarzane, przekazywane (aktualizowane) przynajmniej raz w tygodniu aż do całkowitej spłaty zobowiązania.
Przed udzieleniem Ci kredytu banki muszą sprawdzić ryzyko, z jakim wiąże się pożyczenie Ci pieniędzy. Bank wysyła do BIK zapytanie o Twoją historię kredytową. Jeśli wszystkie dotychczasowe zobowiązania spłacałeś w terminie, jesteś wiarygodny i bank pożyczy Ci pieniądze.
Dbałość o pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej w BIKu pozwala uniknąć rozczarowań w trakcie ubiegania się o kredyt. Na szczęście niski scoring punktowy nie jest dany raz na zawsze i istnieją skuteczne możliwości zbudowania pozytywnej wiarygodności kredytowej.
Jeśli posiadasz złą historię kredytową, a kolejny bank odmawia Tobie udzielenia kredytu, głowa do góry!!! pomożemy Tobie poprawić wiarygodność dla banków, sprawimy byś mógł swoje zobowiązania spłacać terminowo.

Adres

54-001 Wrocław

ul. Stanisławowska 47

Telefon

tel. 727 936 256

 

Biuro czynne

Pon. – Piąt.:  08.00 – 20.00

Sobota: 09.00 – 16.00

Biorąc kredyt, terminowo spłacając kartę kredytową, korzystając z limitu zadłużenia w koncie, „pracujemy” na swoją historię w Biurze Informacji Kredytowej. Zapisane w niej zdarzenia składają się na ocenę naszej wiarygodności kredytowej (czyli scoring BIK), od której zależy, jak atrakcyjne warunki kolejnego kredytu zostaną nam zaproponowane w banku.

Biuro Informacji Kredytowej

Zanim przejdziemy do zagadnień dotyczących budowania wiarygodności kredytowej, przypomnijmy czym jest BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Szerzej na ten temat pisaliśmy już nie raz, jednak warto pokrótce przypomnieć istotę i znaczenie BIK.
BIK to skarbnica wiedzy o zobowiązaniach kredytowych wobec banków i innych instytucji kredytowych. Do jego rejestrów trafiają wszyscy, którzy mają jakiekolwiek zobowiązania – kredyty, pożyczki, limity w koncie, karty kredytowe. Nie jest to więc rejestr dłużników (KRD), ale spis osób, które z różnych przyczyn, w różnych okolicznościach, korzystają z pożyczonych pieniędzy.

Po co istnieje BIK i jak liczony jest scoring BIK?

Informacje z BIK pozwalają instytucjom finansowym oceniać, czy wnioskodawca ma możliwość spłaty zaciągniętych przez siebie zobowiązań. Skomplikowane algorytmy szacują wiarygodność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, uwzględniając jego dotychczasową historię kredytową, wiek, status zatrudnienia i różne inne czynniki.
Trzeba pamiętać, że w BIK odnotowywane są wszelkie opóźnienia w regulowaniu rat, spłacie zadłużenia z karty kredytowej czy innych zobowiązań. Każde spóźnienie może przekładać się na nieco wyższe oprocentowanie kredytu. Różnica w pojedynczej racie nie będzie duża, ale przy kredycie hipotecznym sumarycznie złoży się zapewne na znaczną kwotę.
W sytuacji, gdy opóźnienie w spłacie było dłuższe niż 30 dni, albo zdarzało się nam wielokrotnie, możemy spotkać się z odmową udzielenia kredytu lub z żądaniem dodatkowych, ponadstandardowych zabezpieczeń.

BIK a BIG -jaka jest różnica?

Przy okazji zaznaczmy, że BIK nie ma nic wspólnego z BIG. Ten drugi skrót oznacza tak naprawdę trzy instytucje: Krajowy Rejestr Długów, InfoMonitor oraz Europejski Rejestr Informacji Finansowej, które zbierają informacje o niezapłaconych w terminie należnościach, jakie mają wobec dostawców wszelakich usług (gazu, prądu, operatorów telefonii komórkowej, telewizji satelitarnej i innych) osoby prywatne oraz firmy. Wpis pojawia się, jeśli od terminu zapłaty rachunku, którego wysokość przekracza 200 zł, minęło 60 dni. Dodatkowy warunek, to 30 dni karencji od chwili powiadomienia dłużnika o zamiarze wpisania jego danych do BIG.czynniki.
Trzeba pamiętać, że w BIK odnotowywane są wszelkie opóźnienia w regulowaniu rat, spłacie zadłużenia z karty kredytowej czy innych zobowiązań. Każde spóźnienie może przekładać się na nieco wyższe oprocentowanie kredytu. Różnica w pojedynczej racie nie będzie duża, ale przy kredycie hipotecznym sumarycznie złoży się zapewne na znaczną kwotę.
W sytuacji, gdy opóźnienie w spłacie było dłuższe niż 30 dni, albo zdarzało się nam wielokrotnie, możemy spotkać się z odmową udzielenia kredytu lub z żądaniem dodatkowych, ponadstandardowych zabezpieczeń.

Scoring BIK

Przed udzieleniem kredytu bank ocenia ryzyko pożyczenia pieniędzy danej osobie. Służy do tego ocena punktowa popularnie nazywana scoringiem (ang. score). Im więcej punktów system przyzna danej osobie, tym większe prawdopodobieństwo, że spłaci ona zobowiązanie w terminie. Tym samym taka osoba jest bardziej wiarygodna dla banku i tym atrakcyjniejsze warunki kredytu bank może jej zaproponować.

Scoring BIK a pierwszy kredyt
Tym, którzy nigdy nie korzystali z żadnych kredytów ocena punktowa nie może zostać wyliczona i wówczas banki kierują się swoimi własnymi uregulowaniami, bazując głównie na ocenie zdolności kredytowej (oblicza się ją porównując dochody potencjalnego kredytobiorcy i jego stałe wydatki – czynsz, prąd, inne rachunki, plus szacunkowe koszty zakupu żywności).

Niski scoring BIK
Ci, którzy będą mieli mało punktów, na dodatek spłacają kilka kredytów, to mimo wysokiej zdolności kredytowej mogą otrzymać niezbyt atrakcyjne warunki kredytu, gdyż ich wiarygodność kredytowa określona przez system będzie niska.
Scoring prezentowany jest w przedziale wartości od 192 do 631punktów, albo w postaci gwiazdek – od jednej do pięciu.

Dynamiczny scoring BIK
Liczba punktów przyznana danej osobie jest wartością zmienną. Zależy od aktualnych zapisów w BIK i może się zmieniać bardzo dynamicznie, choćby ze względu na złożenie kilku zapytań czy wniosków kredytowych, wpisanie przez bank informacji o opóźnieniu w spłacie raty czy zadłużenia z karty kredytowej.
Banki powinny przynajmniej raz w miesiącu wpisać do BIK informacje o stanie udzielonych przez siebie kredytów.

Historyczne dane w BIK -jak długo są widoczne?

Z powyższych słów wynika, że dane dotyczące terminowości spłacania kredytu przekazywane są do BIK przez banki w trakcie okresu kredytowania. A czy później informacje te też są przetwarzane? To zależy od tego, czy podpisując umowę kredytową zgodziliśmy się na przetwarzanie informacji o historii spłaty kredytu także po jego całkowitej spłacie. Takie rozwiązanie jest korzystne dla osób, które rzetelnie i terminowo spłacają zobowiązania. W systemie widnieje wówczas (maksymalnie przez 5 lat) pozytywna ocena spłaty kredytu. Gorzej, jeśli zdarzą się opóźnienia. Wówczas zawarte w BIK dane mogą nam „szkodzić” przy ubieganiu się o kolejne pożyczki. Wpływ ten będzie widoczny przez 3 lata od chwili wpisania do systemu informacji, że spóźniliśmy się z wpłatą raty, spłatą karty powyżej 30 dni.

 

Negatywny wpis w BIK

Po 3 latach negatywne czynniki są wymazywane z systemu i w trakcie tworzenia naszej oceny punktowej nie są brane pod uwagę. Załóżmy, że w kwietniu 2014 r. bank wpisał informację, iż spóźniliśmy się 40 dni ze spłatą kolejnej raty kredytu hipotecznego. Informacja ta będzie rzutowała na ocenę naszej wiarygodności kredytowej do kwietnia 2017 r. Później, pytając o kolejny kredyt, w naszej historii nie będzie czynników obniżających ocenę naszej wiarygodności.

 

Informacje o kredytach gromadzone przez 12 lat?

Warto dodać, że nowelizacja ustawy Prawo bankowe z 2007 r. pozwala na przetwarzanie danych dotyczących kredytów aż przez 12 lat od chwili spłaty zobowiązania dla celów statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga wyrażenia zgody i nie wpływa w żaden sposób na scoring.

Sprawdzenie historii w BIK

Każdy z nas ma prawo sprawdzenia swojej historii zapisanej w BIK. Raz na 6 miesięcy można wystąpić z wnioskiem o podstawową, bezpłatną wersję raportu. Bez ograniczeń można za to korzystać z bardziej rozbudowanych, ale już płatnych, analiz.
Osoby korzystające z bankowości elektronicznej iPKO, Inteligo, Meritum Banku i PBSbanku mogą sprawdzić swoją historię w BIK w swoim systemie transakcyjnym. Pozostałym pozostaje założenie konta na www.bik.pl lub korzystanie z Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów BIK.

 

Kiedy i jak wyczyścić scoring BIK?

W bezpłatnej wersji raportu znajdziemy tylko podstawowe dane o naszej historii kredytowej. Nie dowiemy się, kto ewentualnie ma zastrzeżenia do naszej rzetelności. Takie informacje dostępne są w raportach płatnych. Zobaczymy tam, przykładowo, który bank i kiedy wpisał negatywną informację na nasz temat. Jeśli nie zgadzamy się z jej treścią lub minął już termin, kiedy może być ona przetwarzana przez BIK, to należy wystąpić do tego banku z prośbą o dokonanie korekty wpisu na nasz temat w BIK.
Planując wzięcie kredytu, wskazane jest wystąpienie do BIK z prośbą o sporządzenie rozbudowanego raportu. „Profilaktyczne” sprawdzenie swojej historii pozwoli nam na wyczyszczenie występujących niezgodności, ale da też czas na ewentualne zbudowanie pozytywnej historii, np. poprzez wzięcie karty kredytowej i rzetelne spłacanie zobowiązań wynikających z korzystania z niej.

Masz kartę, kredyt – jesteś wiarygodny

Wiele osób unika brania kredytów, nawet korzystania z karty kredytowej, bojąc się kłopotów z ich spłatą. Ludzie tacy starają się sfinansować większe wydatki z poczynionych wcześniej oszczędności. Jeśli jednak pojawi się konieczność wzięcia kredytu, to dotychczasowe zwyczaje finansowe okażą się… ciężarem. Rozpatrując wniosek kredytowy klienta, o którym nie ma żadnych zapisów w BIK, bank nie bardzo wie, jak oceniać wiarygodność takiej osoby. Można powiedzieć, że jest ona „zagadką” dla banku, nie wiadomo czy będzie rzetelnie spłacała zobowiązanie czy też może będzie się spóźniała z regulowaniem rat. Wielce prawdopodobne jest, że osoba bez historii kredytowej otrzyma gorsze warunki kredytu, niż wnioskodawca z bogatą i pozytywną historią. Ułamek procenta w wysokości prowizji czy oprocentowaniu kredytu hipotecznego na kilkaset tysięcy, przełoży się w sumie na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych różnicy w wysokości kwoty, którą trzeba będzie oddać do banku.

Jak podnieść scoring BIK?

Jak więc budować swoją historię w BIK? Można wystąpić do swojego banku o przyznanie limitu w koncie, zwłaszcza, gdy jest on bezpłatny. Nic nie płacimy, a już „zarobiliśmy” punkty w BIK, bo limit w koncie jest traktowany jako zobowiązanie kredytowe. Kolejna możliwość to wzięcie karty kredytowej, korzystanie z niej i terminowe spłacanie zadłużenia. Nie trzeba wówczas płacić żadnych odsetek, a punktów w BIK przybywa. Można też kupić jakiś produkt na raty. Rozwiązanie to jest wielce „opłacalne”, jeśli są to naprawdę raty 0 procent. Niedawno pisaliśmy o opłacalności kupowania na raty.
Korzystanie ze wspomnianych produktów, terminowe regulowanie należności nie tylko podwyższy scoring BIK, ale pokaże nas też jako osoby potrafiące zarządzać kilkoma produktami finansowymi. Należy jednak unikać regularnego wykorzystywania maksymalnych limitów przyznanego debetu czy zadłużenia karty kredytowej. Takie działanie może wzbudzić w banku obawy, że zarządzamy swoimi finansami nieco ryzykancko, że nie do końca panujemy nad swoimi wydatkami.

Translate »