Ubezpieczenia Zawodowe

Zadzwoń pod poniższy numer

Ubezpieczenia Zawodowe

Zadzwoń pod poniższy numer

Ubezpieczenia Zawodowe

Na liście zawodów, które mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC znajdują się lekarze, ale również adwokaci, radcowie prawni, notariusze, zarządcy nieruchomości, architekci czy komornicy.
Wykonywanie wolnego zawodu to odpowiedzialność przed naszym klientem, za świadczone dla niego usługi. Nawet drobny błąd z naszej strony, może wygenerować po stronie klienta znaczną stratę, a świadomy klient będzie domagać się w takim wypadku co najmniej wyrównania poniesionej szkody.
kompleksowa ochrony wykonywanego zawodu
Atrakcyjna składka
Elastyczna oferta dopasowana do rodzaju świadczonych usług
Możliwość wyboru poziomu ochrony w ubezpieczeniach dodatkowych
Szeroki zakres ochrona prawnej
Minimum formalności

Adres

54-001 Wrocław

ul. Stanisławowska 47

Telefon

tel. 727 936 256

 

Biuro czynne

Pon. – Piąt.:  08.00 – 20.00

Sobota: 09.00 – 16.00

Przedmiot ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu

Przedmiotem ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z działalnością zawodową. Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich, np. poniesienie wydatków czy utracenie przychodu. Może zostać wykupione przez osoby prowadzące działalność, a także pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Jest to dobrowolna forma ubezpieczenia OC zawodowego.

Zgodnie z art. 119 Kodeksu Pracy pracodawca może pociągnąć swojego pracownika do odpowiedzialności materialnej nawet do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Ubezpieczenie OC zawodowe chroni klienta przed ponoszeniem odpowiedzialności materialnej za nienależyte wykonanie swoich obowiązków zawodowych.

 

OC zawodu – obowiązkowe czy dobrowolne?

Regulują to rozporządzenia Ministra Finansów. Obowiązkowe posiadania polisy OC dotyczy takich grup zawodowych, które wymagają dużej specjalizacji, zaś ich złe wykonanie może narazić klientów na dotkliwą szkodę oraz poniesienie wysokiej ceny z tego tytułu. Dotyczy to chociażby:

 • lekarza
 • adwokata
 • radcy prawnego
 • zarządcy nieruchomości
 • księgowej
 • notariusza
 • komornika sądowego

Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest jednakowy we wszystkich towarzystwach, ponieważ pokrywa się z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów. Dla lekarzy minimalna suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 75 000 euro.

Każdy, kto chciałby rozszerzyć swoją ochronę i zwiększyć sumy gwarancyjne powinien pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu dobrowolnym. Posiadamy szeroką ofertę ubezpieczenia OC zawodowego dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Co więcej także osoby wykonujące zawody medyczne – ratownicy medyczni czy rehabilitanci, ale nie posiadające statusu podmiotu leczniczego również uzyskają u nas ochronę.

Dobrowolne ubezpieczenie OC zawodu mogą zawierać także osoby wykonujące inne zawody, nieobjęte obowiązkowym posiadaniem OC. Praca nauczyciela, wychowawcy na obozach czy przewodnika turystyki górskiej wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za życie i zdrowie swoich podopiecznych. Łatwo jest wyobrazić sobie sytuację, w której dzieci na przerwie szkolnej biegają po korytarzu, aż w końcu któreś dziecko robi sobie krzywdę i nauczyciel dyżurujący oskarżony zostaje o sprawowanie nieodpowiedniego nadzoru nad uczniami.

 

 

OC zawodowe dobrowolne i w korzystnych cenach wykupimy, na przykład, dla:

 • Lekarza weterynarii
 • Nauczyciela
 • Trenera sportowego
 • Wychowawcy na koloniach i obozach
 • Ratownika GOPR i WOPR
 • Przewodnika turystyki pieszej/górskiej
 • Farmaceuty
 • Inspektora BHP
 • Elektryka
 • Kucharza
 • Konduktora
 • Fryzjera, manikiurzystki, kosmetyczki

Jak wykupić OC zawodowe –

Klient musi posiadać uprawnienia zawodowe, o ile są wymagane przepisami prawa (m.in. farmaceuta, lekarz weterynarii). W przypadku wykonywania zawodu, do którego ubezpieczony nie musi posiadać uprawnień zawodowych  powinien posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe poprzez obowiązkowe ukończenie odpowiedniej szkoły zawodowej, ukończenie odpowiednich kursów jak i praktyk zawodowych.

W firmie profesjonalny-kredyt znajdziesz najlepszą polisę

Poznaj szczegóły polisy, zadzwoń lub odwiedź nas w jednym z oddziałów na terenie dolnego śląska. Przedstawimy Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb, w korzystnych cenach jak i zoptymalizujemy Twoje dotychczasowe ubezpieczenia.

Translate »